مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 22 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* چكيده
* مقدمه
* گسترش مدیریت حافظه مجازی
* عوامل موثر بر مدیریت مجموعه
* خط مشی مدیریت مجموعه و نیاز برای تغییرات
* قالبهاي الکترونیکی و ارزیابی آنها
* خدمات جستجوی پیوسته
* معیار انتخاب
* دیسک فشرده
* معیارهای انتخاب دیسک فشرده
* پيشنهاد مي‌كنند ارزیابی دیسک فشرده براساس موارد زیر صورت گیرد
* منابع اینترنتی
* معیار انتخاب
* مشکلات استفاده از منابع اینترنتی
* معیار انتخاب سایتها ی وب
* جستجوی موضوعی روی اینترنت
* مهمترین معیارهای دروازه های موضوعی
* معیار انتخاب بین قالبهاي الکترونیکی
* ساختار قیمت قالبهاي متفاوت
* نتیجه گیری
* پانوشتها