مدیریت اجرای کار

مطالب دیگر:
📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذکار نماز📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس درس روز دهم تمرین خواندن «ـه و» و «ـه ی»📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز اول ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز دوازدهم تمرین پایه همزه📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز سوم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز ششم یادآوری تشدید📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز نهم یادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی»📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هشتم تشدید📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هفتم تشدید📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پنجم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز چهاردهم حروف ناخوانا📎طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز یازدهم پایه های همزه📎پارپوینت نیازهای اساسی انسان📎پاورپوینت آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی📎پاورپوینت آسفیکسی نوزادی📎پاورپوینت تروما در بارداری📎پاورپوینت تروما و سيستم هاي تروما📎پاورپوینت تروما وکمکهای اولیه📎پاورپوینت ترومبوآمبولی وریدی VTE

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* اجراء
* ارتباطات
* مهارت‌آموزى
* مدیریت كسب و كار
* هدایت و راهبری كسب و كار
* راهنمائی گرفتن(Mentoring)
* شبكه ارتباطی
* میزگرد
* داشتن اطلاعات به روز
* تصمیم گیری
* آیا تصمیم گیرنده خوبی هستید؟
* مراحل تصمیم گیری نافذ
* اشتباهات متداول در تصمیم گیری