گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق

مطالب دیگر:
📂پاورپوینت تحلیل پروژه مسکن آسمان Bishan📂پاورپوینت تحلیل کافی شاپ Gijang Waveon کره جنوبی📂پاورپوینت تحلیل ساختمان آهنگساز در هلند📂پکیج تست شده کسب درآمد از اینترنت در منزل📂پاورپوینت تحليل گري مالي مبتني بر ارزش ( ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)📂پاورپوینت نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک📂پاورپوینت تحلیل دروازه دریایی در کانادا📂پاورپوینت تحلیل خانه bordeaux در فرانسه📂پاورپوینت تحلیل هتل Proverbs Taipei در تایوان📂بررسی تأثیر آنتی اکسیداني عصاره گیاه رزماری بر روی ويژگيهاي کیفی فرآورده های مختلف گوشتی📂پاورپوینت تحلیل خانه Vista در آفریقای جنوبی📂پاورپوینت تحلیل مدرسه Aarle Rixtel در هلند📂پاورپوینت تحلیل ساختمان EGWW آمریکا📂پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای معاصر Niterói📂پاورپوینت تحلیل برج اداری الوند تهران📂پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Beigang تایوان📂پاورپوینت تحلیل موزه گسترده آمریکا📂پاورپوینت تحلیل مرکز تجارت جهانی Hangzhou چین📂تأثير فرآيند خشك كردن بر روي واكنش ميلارد در پاستا📂آمایش سرزمین : گذشته، حال و آینده

کاملترین گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق. این گزارش حاوی مطالب زیر می باشد:

* فهرست مطالب

* بخش اول

* اصطلاحات موجود در شرکت توزیع برق

* بخش دوم: کلیاتی درباره حسابداري دولتي

* تعريف حسابداري دولتي

* تفاوتهاي سيستم حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

* تعريف مبناي حسابداري

* انواع مباني حسابداري

* مبناي حسابداري مورد استفاده در سيستم حسابداري دولتي ايران

* سازمان مالي دستگاههاي دولتي

* مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاههاي دولتي

* كنترل و ارزيابي برنامه‌هاي مصوب

* كنترلهاي مالي در سازمانهاي دولتي

* خصوصيات سيستم كنترلهاي مالي

* اصول و موازين حسابداري

* اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي

* حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

* حسابداري بودجه اي

* تقدم روش حسابداري تعهدي در ثبت اقلام هزينه

* تأمين اعتبار و ايجاد تعهد *نبودن حسابداري سود و زيان

* نبودن حسابهاي سرمايه

* تقدم مقررات و قوانين

* اصل تفكيك اقلام ثابت

* لزوم پیروي از اصول و موازين حسابداري بازرگاني در سازمانهايي كه از طريق موسسات انتفاعي خصوصي اداره مي‌شوند

* طبقه بندي حسابهاي موسسات دولتي

* شرایط طبقه بندی حسابها

* طبقه بندي حسابهاي ترازنامه سازمانهاي دولتي

* حسابداري بودجه اي

* حسابهاي سرمايه‌اي

* دارائي جاري

* دارائي – به غير از دارائي ثابت

* ماليات دريافتني - جاري و معوق

* بدهيهاي ساير حسابهاي دولتي

* بدهيهاي ساير سازمانهاي دولتي

* سرمايه گذاريها

* دارائي ثابت

* روشهاي مهم تحصيل دارايي ثابت

* حسابهائي را كه مي‌توان تحت عنوان دارائي ثابت در ترازنامه آورد

* اعياني غير از ساختمان

* ساير اقلام بدهكار

* پيش بيني درآمد

* ذخيره پيش بيني شده براي استهلاك اوراق قرضه

* اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

* بدهيهاي جاري

* بدهيها - بغير از بدهيهاي طويل المدت

* اسناد هزينه پرداختني

* ساير اسناد پرداختني

* طلب پيمانكاران

* بدهي به ساير سازمانهاي دولتي

* وجوه پرداختني بابت حقوق بازنشستگان

* حقوق پرداختني

* بهره پرداختني

* موجودي حسابهاي وجوه اماني

* مازاد

* مازاد درآمد در هر سال ممكن است از دو قسمت تشكيل شده باشد

* درآمد

* طبقه بندي صحيح و مناسب حسابهاي درآمد به منظور رسيدن به اهداف

* هزينه

* طبقه بندي صحيح و مناسب حسابهاي هزینه به منظور رسيدن به اهداف

* طبقه بندي بر حسب رشته‌هاي فعاليت

* نکات مورد توجه در طبقه بندي هزينه بر حسب نوع فعاليتها

* طبقه بندي بر حسب ماهيت مخارج

* طبقه بندي بر حسب مواد هزينه

* طبقه بندي بر حسب نوع برنامه ها، ‌واحدهاي سازماني، ماهيت و مواد هزينه

* طبقه بندي هزينه‌ها در سازمانهاي دولتي

* شماره گذاري حسابها در موسسات دولتي

* مزایای استفاده از سيستم شماره گذاري حسابها

* سيستم اطلاعاتي مالي

* اجزاي سيستم مالي

* نيروي انساني

* فرم

* ويژگيهاي انواع فرمهاي مورد استفاده

* انواع فرمها

* سند حسابداري

* کدگذاري حسابها

* دستورالعمل آماده سازي اطلاعات مالي براي استقرار سيستم حسابداري بخش سوم:

* کلیاتی درباره واحد اداره مالی و اداری شرکت توزیع برق و همچنین کارهای انجام شده در این واحد:

* چارت سازمانی اداره مالی و اداری شرکت توزیع نیروی برق

* تقسیم بندی واحد مالی و حسابداری شرکت توزیع برق

* شرح واحد مالی و حسابداري شركت توزيع برق

* انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق

* کارکنان شركت توزیع به 3 دسته تقسيم مي شوند

* مراحل ثبت اسناد هزينه در شرکت توزیع برق توضیح کامل کارهای انجام شده در واحد مالی شرکت توزیع برق:

* تنظیم جدول تقسیم وجه بین پیمانکاران

* تنظیم و ثبت اسناد حسابداری

* تنظیم قراردادها

* تنظیم صورت وضعیت

* اصلاح قراردادها

* تنظیم نامه درخواست مفاصاحساب

* تنظیم فرم درخواست صدور قبض مالیات و عوارض

* تهیه صورت مغایرت بانکی

* صدور چک

* تنظیم کدهای تفصیلی

* بایگانی اسناد مالی

* منابع و مآخذ