مالیاتهای مستقیم

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 9 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* ماليات بردارايي شامل
* سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم
* لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد
* هدف از تعديل نرخ ما ليات، دستيابي به اهداف زير عنوان شده است
* بعضي موارد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم
* خصوصيات و ويژگيهاي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم